بالش هتلی

چهار شنبه 7 دی 1401 418 بازدید کننده گروه مقالات آموزشی

بالش هتلی نوعی از بالش الیافی می باشد که با پارچه ای با کیفیت رویه دوزی شده و در هتل ها استفاده میگردد.

بالش هتلی

در بالش های هتلی از الیاف و پارچه های مختلفی استفاده می شود.هر چقدر الیاف به کار رفته در بالش هتلی کیفیت بیشتری داشته باشد بالش سطح بهتری دارد اما با افزایش کیفیت الیاف قیمت بالش نیز افزایش می یابد و هر چقدر الیاف به کار رفته در بالش کیفیت و تراکم کمتری داشته باشد قیمت بالش نیز ارزان تر می شود.

پارچه به کار رفته در بالش هتلی عمدتا از جنس کتان یا تمام نخ است.پارچه کتان و نخی نیز تراکم های مختلف و نوع دوخت مختلفی دارد که قیمت آن بسته به تراکم و نوع دوخت متفاوت می باشد.مثلا در پارچه های گردبافت تراکم نخ زیاد است و بدلیل گردبافت بودن پارچه هوا در بین بافت پارچه رد و بدل می شود و بالش هنگام استفاده خیلی گرم نمی شود.

در هتل ها از بالش الیافی با کیفیت الیاف بالا و پارچه نخی جنس خوب تا عالی استفاده می شود تا مسافران در هنگام خواب راحتی بیشتری داشته باشند.


بالش هتلیکالای خواب پوربناد نمایندگی رسمی تشک خوشخواب12/28/2022بالش هتلی نوعی از بالش الیافی می باشد که با پارچه ای با کیفیت رویه دوزی شده و در هتل ها استفاده میگر... بالش هتلی نوعی از بالش الیافی می باشد که با پارچه ای با کیفیت رویه دوزی شده و در هتل ها استفاده میگردد.بالش هتلیدر بالش های هتلی از الیاف و پارچه های مختلفی استفاده می شود.هر چقدر الیاف به کار رفته در بالش هتلی کیفیت بیشتری داشته باشد بالش سطح بهتری دارد اما با افزایش کیفیت الیاف قیمت بالش نیز افزایش می یابد و هر چقدر الیاف به کار رفته در بالش کیفیت و تراکم کمتری داشته باشد قیمت بالش نیز ارزان تر می شود.پارچه به کار رفته در بالش هتلی عمدتا از جنس کتان یا تمام نخ است.پارچه کتان و نخی نیز تراکم های مختلف و نوع دوخت مختلفی دارد که قیمت آن بسته به تراکم و نوع دوخت متفاوت می باشد.مثلا در پارچه های گردبافت تراکم نخ زیاد است و بدلیل گردبافت بودن پارچه هوا در بین بافت پارچه رد و بدل می شود و بالش هنگام استفاده خیلی گرم نمی شود.در هتل ها از بالش الیافی با کیفیت الیاف بالا و پارچه نخی جنس خوب تا عالی استفاده می شود تا مسافران در هنگام خواب راحتی بیشتری داشته باشند.5.0